ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข gritevents.com

  1. การยอมรับข้อกำหนด เมื่อคุณใช้ gritevents.com, ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ควรทำความเข้าใจเงื่อนไขให้เข้าใจอย่างละเอียดและหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดที่กำหนดไว้, คุณควรหยุดใช้งาน gritevents.com ทันที
  2. การใช้งานและความเป็นส่วนตัว คุณจะต้องใช้งาน gritevents.com อย่างถูกต้องและเพียงรอบครั้งเท่านั้น เราไม่อนุญาตให้คุณใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกปกป้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  3. ลิขสิทธิ์และการสงวนสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดใน gritevents.com, เช่น ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, และภาพถ่าย มีลิขสิทธิ์และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ gritevents.com และ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์
  4. การระงับบริการ gritevents.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือกระทำในลักษณะที่ไม่เหมาะสม การระงับบริการอาจเป็นผลมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้
  5. ความรับผิดชอบ gritevents.com ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ควรระมัดระวังในการใช้งานและตรวจสอบเงื่อนไขที่ระบุในแต่ละเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจาก gritevents.com